Close

జిల్లాలో అర్హతున్న ప్రతి రైతు కు కృష్ణాజిల్లా సహకార బ్యాంకు ద్వారా వ్యవసాయ రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ తెలియజేసారు

Publish Date : 03/09/2019
PHOTO

జిల్లాలో అర్హతున్న ప్రతి రైతు కు కృష్ణాజిల్లా సహకార బ్యాంకు ద్వారా వ్యవసాయ రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ తెలియజేసారు PRESS NOTE 31.8.2019