ముగించు

చిత్రం లేదు

పాఠశాల విద్యా శాఖ

ప్రచురణ: 03/08/2019

పాఠశాల విద్యా శాఖ లక్ష్యాలు : 5-15 సం. వయసు కలిగిన అందరు విద్యార్ధులకు ప్రాధమిక విద్యను అందించుట. పాఠశాల లో అందరు విద్యార్ధులు నమోదయ్యేలా చూడటం. విద్యార్ధులు బడి మానేయకుండా చూడటం. నాణ్యమైన విద్య ను అందించుట. ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలల నిర్వహణలో ఉన్న పాఠశాలల్లో 1 నుండి 10 తరగతుల పిల్లలకు ఉచిత మధ్యాహ్న బోజనము అందించుట ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలల నిర్వహణలో […]

మరింత