ముగించు

APTWR EM BOYS SCHOOL (28162800471)

APTWR EM BOYS SCHOOL, ఉయ్యూరు మండలము, ఉయ్యురు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / ఆంధ్రప్రదేశ్ గిరిజన సంక్షేమ విద్యా సంస్థ సొసైటీ పాఠశాలలు
Pincode: 521165