ముగించు

B.J.J.R MC PS PETTENGLEPET (28161790707)

B.J.J.R MC PS PETTENGLEPET, విజయవాడ మండలము, విజయవాడ కార్పోరేషన్ గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మున్సిపాల్ పాఠశాలలు
Pincode: 520010