ముగించు

CBCNC PS GHANTASALA PALEM (28163101009)

CBCNC PS GHANTASALA PALEM, ఘంటసాల మండలము, ఘంటసాల గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521133