ముగించు

CBCNC PS(A P.P.KALLEPALLE (28163301504)

CBCNC PS(A P.P.KALLEPALLE, మోపిదేవి మండలము, పెదకల్లెపల్లె గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521130