ముగించు

CBCNC PS(AIDED)KANUMURU (28163900102)

CBCNC PS(AIDED)KANUMURU, పామర్రు మండలము, కనుమూరి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521157