ముగించు

CBCNC UPS VUYYURU (PT) (28162800422)

CBCNC UPS VUYYURU (PT), ఉయ్యూరు మండలము, ఉయ్యురు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత పాఠాశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521165