ముగించు

CSI P SL (A) JAKKAMPUDI (28161600801)

CSI P SL (A) JAKKAMPUDI, విజయవాడ రూరల్ మండలము, జక్కంపూడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 520012