ముగించు

KVR ZPHS (B) PENUGANCHIPROLU (28160300207)

KVR ZPHS (B) PENUGANCHIPROLU, పెనుగంచిప్రోలు మండలము, పెనుగంచిప్రోలు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521190