ముగించు

MOTHER TERESA HIGH SCHOOL, CHALAMALAVARI STREET, KASTURIBAIP (28161791009)

MOTHER TERESA HIGH SCHOOL, CHALAMALAVARI STREET, KASTURIBAIP, విజయవాడ మండలము, విజయవాడ కార్పోరేషన్ 4 గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / గుర్తింపువున్న ప్రైవేటు పాఠశాల
Pincode: 520001