ముగించు

MP MPS PUNADIPADU (BC) (28162000803)

MP MPS PUNADIPADU (BC), కంకిపాడు మండలము, పునాదిపాడు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521151