ముగించు

MPPS CHINA OGIRALA(HW) (28162800201)

MPPS CHINA OGIRALA(HW), ఉయ్యూరు మండలము, చైనా ఓగిరాల గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521245