ముగించు

MPPS ENIKEPADU(MAIN) (28161601604)

MPPS ENIKEPADU(MAIN), విజయవాడ రూరల్ మండలము, ఎనికేపాడు 3 గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521108