ముగించు

MPPS (G)SANTOSHAPURAM (28164901006)

MPPS (G)SANTOSHAPURAM, కలిదిండి మండలము, కలిదిండి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521344