ముగించు

MPPS LANKAPALLI (URDU) (28163101901)

MPPS LANKAPALLI (URDU), ఘంటసాల మండలము, లంకపల్లి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521131