ముగించు

MPPS MANTADA (BC) (28162900502)

MPPS MANTADA (BC), పమిడిముక్కల మండలము, మంటాడా గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521256