ముగించు

MPPS PADAMATIPALEM(M) (28164901408)

MPPS PADAMATIPALEM(M), కలిదిండి మండలము, పేదలంకా గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521344