ముగించు

MPPS PEDAMUTHEVI (AA) (28163000802)

MPPS PEDAMUTHEVI (AA), మొవ్వ మండలము, పెద ముత్తేవి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521136