ముగించు

MPPS PEDAPUDI (URDU) (28163001005)

MPPS PEDAPUDI (URDU), మొవ్వ మండలము, పెదపూడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521136