ముగించు

MPPS POTELGUNTAPETA (28163800705)

MPPS POTELGUNTAPETA, గూడూరు మండలము, ఆకులమన్నాడు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521366