ముగించు

MPPS SATHRAVAPALEM (28165001202)

MPPS SATHRAVAPALEM, కృత్తివెన్ను మండలము, ఇంటరు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521324