ముగించు

MPUPS CHINATUMMIDI (28164500801)

MPUPS CHINATUMMIDI, బంటుమిల్లి మండలము, చిన తుమ్మిడి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521329