ముగించు

MPUPS NANGEGADDA (28163500205)

MPUPS NANGEGADDA, నాగాయలంక మండలము, నంజిజెడ్డా గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521120