ముగించు

MPUPS PHIRYADI NAINAVARAM (28161601001)

MPUPS PHIRYADI NAINAVARAM, విజయవాడ రూరల్ మండలము, ఫిర్యాది నైనవారం గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 520012