ముగించు

NEHRU KENNEDY MEMORIAL UP SCHOOL BAVAJI PET VJA-3 (28161790886)

NEHRU KENNEDY MEMORIAL UP SCHOOL BAVAJI PET VJA-3, విజయవాడ మండలము, విజయవాడ కార్పోరేషన్ 2 గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత పాఠాశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 520003