ముగించు

S.M.H.R MC PS FRIZERPET (28161790731)

S.M.H.R MC PS FRIZERPET, విజయవాడ మండలము, విజయవాడ కార్పోరేషన్ గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మున్సిపాల్ పాఠశాలలు
Pincode: 520003