ముగించు

SRI SRINIVASA PUBLIC SCHOOLKANURUPENAMALURU MANDAL (28161800217)

SRI SRINIVASA PUBLIC SCHOOLKANURUPENAMALURU MANDAL, పెనమలూరు మండలము, కానూరు (U) గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / గుర్తింపువున్న ప్రైవేటు పాఠశాల
Pincode: 520007