ముగించు

ST XAVIER EM(PS) IBRAHIMPATNAM (28160801209)

ST XAVIER EM(PS) IBRAHIMPATNAM, ఇబ్రహింపట్నం మండలము, ఇబ్రహీంపట్నం గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ప్రైవేటు పాఠశాల
Pincode: 521456