ముగించు

ZPHS KANNEVEEDU (28160201602)

ZPHS KANNEVEEDU, వత్సవాయి మండలము, కన్నెవీడు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521190