ముగించు

ZPHS KONDANGI (28164901208)

ZPHS KONDANGI, కలిదిండి మండలము, కొండంగి గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521344