ముగించు

ZPHS PEDA OGIRALA (28162800103)

ZPHS PEDA OGIRALA, ఉయ్యూరు మండలము, పేద ఓగిరాల గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521245