ముగించు

ZPHS (SKRR) PAMARRU (28163901117)

ZPHS (SKRR) PAMARRU, పామర్రు మండలము, పామర్రు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమికోన్నత మరియు ఉన్నత పాఠాశాల / మండల ప్రజా పరిషత్ మరియు జిల్లా ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల
Pincode: 521157