ముగించు

శ్రీ జి సూర్య సాయి ప్రవీణ్ చంద్, I.A.S.

G Surya Sai Praveenchand IAS

సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయం, విజయవాడ, యమ్ జి. రోడ్డు, విజయవాడ 520002

ఇమెయిల్ : rdovij[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : సబ్ కలెక్టర్, విజయవాడ
ఫోన్ : 0866-2574454
ఫ్యాక్స్ సంఖ్య : 0866-2574454