ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

గాలి ద్వారా

గన్నవరం విమానాశ్రయం విజయవాడకు సుమారు 17.9 కి.మీ దూరంలో ఉంది.

రైలు ద్వారా

విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్ నుండి మచిలిపట్నం రైల్వే స్టేషన్ కు రైళ్లు కలవు.

రోడ్డు ద్వారా

పండిట్ నెహ్రు బస్సు స్టాండ్, విజయవాడ నుండి మచిలిపట్నం బస్సు స్టేషన్ కు బస్సులు కలవు.