ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు Start Date End Date దస్తావేజులు
సాధారణ ఎన్నికలు 2024 – కృష్ణాజిల్లా – పత్రికా ప్రకటన – టెండర్ నోటీసు

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 – కృష్ణాజిల్లా – పత్రికా ప్రకటన – టెండర్ నోటీసు – స్టేషనరీ మరియు ఇతర వస్తువులు సరఫరా చెయుటకు టెండర్లు ఆహ్వానించుట – గురించి

29/02/2024 06/03/2024 చూడు (2 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు