ముగించు

కలెక్టర్ ప్రొఫైల్

శ్రీ జె. నివాస్, ఐ.ఎ.ఎస్, జిల్లా కలెక్టర్, కృష్ణా యొక్క ప్రొఫైల్
ప్రమాణం వివరాలు
పుట్టిన రోజు 20/02/1982
విద్య అర్హతలు బి.యి(మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్)
ఐ ఎ ఎస్ కాడర్ 2010:ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు
మునుపటి – వృత్తి అనుభవం ఇంతకు ముందు కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, శ్రీకాకుళం గా పనిచేసారు