ముగించు

కలెక్టర్ ప్రొఫైల్

శ్రీ ఎ.ఎండి. ఇంతియాజ్,ఐ.ఎ.ఎస్, జిల్లా కలెక్టర్, కృష్ణా యొక్క ప్రొఫైల్
ప్రమాణం వివరాలు
పుట్టిన రోజు 01/06/1965
విద్య అర్హతలు బి.టెక్(సివిల్ ఇంజినీరింగ్)
ఐ ఎ ఎస్ కాడర్ 2009;ఆంధ్రప్రదేశ్
మునుపటి – వృత్తి అనుభవం ఇంతకు ముందు జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, గుంటూరు గా పనిచేసారు