ముగించు

గ్రామాలు

 

మండలం పేరు గ్రామం పేరు
అవనిగడ్డ అశ్వారావుపాలెం
అవనిగడ్డ అవనిగడ్డ
అవనిగడ్డ చిరువోల్లంక (SOUT
అవనిగడ్డ ఎడ్లంక
అవనిగడ్డ మోదుమూడి
అవనిగడ్డ పులిగడ్డ
అవనిగడ్డ వేకనూరు
బంటుమిల్లి ఆముదాలపల్లె
బంటుమిల్లి అర్తమూరు
బంటుమిల్లి బంటుమిల్లి
బంటుమిల్లి బర్రిపాడు
బంటుమిల్లి చాతుమ్మిడి
బంటుమిల్లి చోరంపూడి
బంటుమిల్లి కంచడం
బంటుమిల్లి కొర్లపాడు
బంటుమిల్లి మడ్డేటిపల్లె
బంటుమిల్లి మల్లేశ్వరం
బంటుమిల్లి మణిమేశ్వరం
బంటుమిల్లి మూలపర్రు
బంటుమిల్లి ముంజులూరు
బంటుమిల్లి నారాయణపురం
బంటుమిల్లి PEDA పాండ్రక
బంటుమిల్లి పెడ్తుమిది
బంటుమిల్లి పెందుర్రు
బంటుమిల్లి రామవరపుమొది
బంటుమిల్లి సాతులూరు
బాపులపాడు అంపాపురం
బాపులపాడు ఆరుగొలను
బాపులపాడు బండారుగూడెం
బాపులపాడు బాపులపాడు
బాపులపాడు బిల్లనపల్లె
బాపులపాడు బొమ్ములూరు
బాపులపాడు బొమ్ములూరు ఖండ్రిక
బాపులపాడు చిరివాడ
బాపులపాడు దంతగుంట్ల
బాపులపాడు కాకులపాడు
బాపులపాడు కానుమోలు
బాపులపాడు కోడూరుపాడు
బాపులపాడు కొత్తపల్లె
బాపులపాడు కొయ్యురు
బాపులపాడు కురిపిరాల
బాపులపాడు మడిచెర్ల
బాపులపాడు మల్లవిల్లి
బాపులపాడు ఓగిరాల
బాపులపాడు రామన్నగూడెం
బాపులపాడు రంగన్నగూడెం
బాపులపాడు రేమల్లి
బాపులపాడు సెరినారసన్నపాలెం
బాపులపాడు సింగన్నగూడెం
బాపులపాడు శోభనాద్రిపురం
బాపులపాడు తిప్పనగుంట
బాపులపాడు వీరవల్లి
బాపులపాడు వేలేరు
బాపులపాడు వెంకటాపురం
బాపులపాడు వెంకట్రాజుగూడెం
చల్లపల్లె చల్లపల్లె
చల్లపల్లె చీడిపూడి
చల్లపల్లె లక్ష్మీపురం
చల్లపల్లె మాజేరు
చల్లపల్లె మంగళాపురం
చల్లపల్లె నడకుదురు
చల్లపల్లె నిమ్మగడ్డ
చల్లపల్లె పాగోలు
చల్లపల్లె పురిటిగడ్డ
చల్లపల్లె వక్కలగడ్డ
చల్లపల్లె వెలివోలు
చల్లపల్లె యార్లగడ్డ
గన్నవరం అజ్జంపూడి
గన్నవరం అల్లాపురం
గన్నవరం బాహుబలందరునిగూడెం
గన్నవరం బల్లిపర్రు
గన్నవరం బుద్ధవరం
గన్నవరం బూతుమిల్లిపాడు
గన్నవరం చిక్కవరం
గన్నవరం CHINA అవుటపల్లె
గన్నవరం గన్నవరం (U)
గన్నవరం గొల్లనపల్లె
గన్నవరం గొప్పవారపుగూడెం
గన్నవరం జక్కుల నెక్కలం
గన్నవరం కేసరపల్లె
గన్నవరం కొండపావులూరు
గన్నవరం మెట్లపల్లె
గన్నవరం పురుషోత్తపట్నం
గన్నవరం రామచంద్రపురం
గన్నవరం సగ్గూరు ఆమనీ
గన్నవరం సవారిగూడెం
గన్నవరం సూరంపల్లె
గన్నవరం తెంపల్లె
గన్నవరం వెదురుపావులూరు
గన్నవరం వీరపనేనిగూడెం
గన్నవరం వెంకట నరసింహపురం
గన్నవరం వెంకట నరసింహపురం/కేసరపల్లె
ఘంటశాల బిరుదుగడ్డ
ఘంటశాల బొల్లాపడు
ఘంటశాల చిలకలపూడి
ఘంటశాల చైనా కల్లెపల్లె
ఘంటశాల చిట్టూర్పు
ఘంటశాల చిత్తూరు
ఘంటశాల దాలిపర్రు
ఘంటశాల దేవరకోట
ఘంటశాల ఏలికల కుదురు
ఘంటశాల ఎండకుదురు
ఘంటశాల ఘంటసాల
ఘంటశాల కోడలి
ఘంటశాల కొత్తపల్లె
ఘంటశాల లంకపల్లె
ఘంటశాల మల్లంపల్లె
ఘంటశాల పుషాదం
ఘంటశాల శ్రీకాకుళం
ఘంటశాల తాడేపల్లె
ఘంటశాల తెలుగురవుపాలెం
ఘంటశాల V.రుద్రవరం
ఘంటశాల వేములపల్లె
గుడివాడ అలిదొడ్డి
గుడివాడ బేతవోలు (R)
గుడివాడ బిళ్లపాడు (R)
గుడివాడ బొమ్ములూరు
గుడివాడ చిలకముడి
గుడివాడ చైనా ఎరుకపాడు
గుడివాడ చిరిచింతల
గుడివాడ చౌటపల్లె
గుడివాడ దొండపాడు
గుడివాడ గంగాధరపురం
గుడివాడ గుడివాడ
గుడివాడ గుంటకోడూరు
గుడివాడ కల్వపూడి అగ్రహారం
గుడివాడ కశిపుడి
గుడివాడ లింగవరం
గుడివాడ మండపాడు (R)
గుడివాడ మెరకగూడెం
గుడివాడ మోటూరు
గుడివాడ నాగవరప్పాడు (U)
గుడివాడ పేద ఎరుకపాడు
గుడివాడ రామచంద్రపురం
గుడివాడ రామనపూడి
గుడివాడ సైడేపూడి
గుడివాడ సీపుడి
గుడివాడ సేరి డింతకుర్రు
గుడివాడ సేరి గొల్వేపల్లె
గుడివాడ సేరి వేల్పూర్
గుడివాడ సిద్ధాంతం
గుడివాడ తాటివర్రు
గుడివాడ వలివర్తిపాడు (R)
గుడ్లవల్లేరు అంగలూరు
గుడ్లవల్లేరు చంద్రల
గుడ్లవల్లేరు చెరువుపల్లె
గుడ్లవల్లేరు చినగొన్నూరు
గుడ్లవల్లేరు చిత్రం
గుడ్లవల్లేరు డోకిపర్రు
గుడ్లవల్లేరు గడిపూడి
గుడ్లవల్లేరు గుడ్లవల్లేరు
గుడ్లవల్లేరు కౌతరం
గుడ్లవల్లేరు కొరడా
గుడ్లవల్లేరు మామిడికాల
గుడ్లవల్లేరు నాగవరం
గుడ్లవల్లేరు పెంజేంద్ర
గుడ్లవల్లేరు పెసరమిల్లి
గుడ్లవల్లేరు పురిటిపాడు
గుడ్లవల్లేరు సేరి దగ్గుమిల్లి
గుడ్లవల్లేరు సేరి కల్వపూడి
గుడ్లవల్లేరు ఉలవలపూడి
గుడ్లవల్లేరు వడ్లమన్నాడు
గుడ్లవల్లేరు వేమవరం
గుడ్లవల్లేరు వేమవరపాలెం
గుడ్లవల్లేరు వేముగుంట
గుడ్లవల్లేరు వెంతురుమిల్లి
గుడ్లవల్లేరు విన్నకోట
గూడూరు గుంజేపల్లె
గూడూరు రామానుజ వార్తలాపాల్
గూడూరు ఆకులమన్నాడు
గూడూరు అనుమర్రు
గూడూరు చిట్టిగూడూర్
గూడూరు గుండ్రం
గూడూరు గూడూరు
గూడూరు ఐదుగుళ్ళపల్లె
గూడూరు జక్కంచెర్ల
గూడూరు కలపటం
గూడూరు కంచకోడూర్
గూడూరు కంకటావ
గూడూరు కప్పలదొడ్డి
గూడూరు కొకనారాయనపాలెం
గూడూరు లేళ్ళగరువు
గూడూరు మద్దిపట్ల
గూడూరు మల్లవోలు
గూడూరు ముక్కొల్లు
గూడూరు నరికేడ్లపాలెం
గూడూరు పినగుదురులంక
గూడూరు పోలవరం
గూడూరు రామన్నపేట
గూడూరు రామరాజుపాలెం
గూడూరు రాయవరం
గూడూరు తారకాతురు
కంకిపాడు చలివేంద్రపాలెం
కంకిపాడు దావులూరి
కంకిపాడు ఏడుపుగల్లు
కంకిపాడు గొడవర్రు
కంకిపాడు జగన్నాధపురం
కంకిపాడు కందలంపాడు
కంకిపాడు కంకిపాడు (U)
కంకిపాడు కోలవెన్ను
కంకిపాడు కొనతనపాడు
కంకిపాడు కుందేరు
కంకిపాడు మద్దూరు
కంకిపాడు మంతెన
కంకిపాడు మారేడుమక
కంకిపాడు నెప్పల్లె
కంకిపాడు ప్రొద్దుటూరు
కంకిపాడు పునాదిపాడు
కంకిపాడు తెన్నేరు
కంకిపాడు ఉప్పలూరు
కంకిపాడు వేల్పూరు
కోడూరు కోడూరు
కోడూరు లింగారెడ్డిపాలెం
కోడూరు మాచవరం
కోడూరు మండపాకల
కోడూరు పిట్టల్లనికా
కోడూరు రామకృష్ణాపురం
కోడూరు సల్లిపాలెం
కోడూరు ఉల్లిపాలెం
కోడూరు విశ్వనాథపల్లె
కృతివెన్ను చందాల
కృతివెన్ను చేరుకుమిల్లి
కృతివెన్ను చినగొల్లపాలెం
కృతివెన్ను చినపాండేగాక
కృతివెన్ను ఎండపల్లె
కృతివెన్ను గరిసెపూడి
కృతివెన్ను ఇంటరు
కృతివెన్ను కోమట్లపూడి
కృతివెన్ను క్రుతువెన్ను
కృతివెన్ను లష్మిపురం
కృతివెన్ను మాట్లం
కృతివెన్ను మునిపెడ
కృతివెన్ను నీలిపూడి
కృతివెన్ను నిడమర్రు
కృతివెన్ను తడివెన్ను
మచిలీపట్నం అరిసెపల్లె
మచిలీపట్నం బందర్ (మచిలీపట్నం
మచిలీపట్నం భోగిరెడ్డిపల్లె
మచిలీపట్నం బొర్రపోతుపాలెం
మచిలీపట్నం బుద్దాలపాలెం
మచిలీపట్నం చిలకలపూడి (R)
మచిలీపట్నం చిన్నాపురం
మచిలీపట్నం గోకవరం
మచిలీపట్నం గోపువానిపాలెం
మచిలీపట్నం గుండుపాలెం
మచిలీపట్నం హుస్సేన్పాలెం
మచిలీపట్నం కానూరు
మచిలీపట్నం కార అగ్రహారం
మచిలీపట్నం కోన
మచిలీపట్నం కొత్తపూడి
మచిలీపట్నం మాచవరం (R)
మచిలీపట్నం మంగినపూడి
మచిలీపట్నం నెలకుర్రు
మచిలీపట్నం పల్లెతుమ్మలపాలెం
మచిలీపట్నం పేద యాదర
మచిలీపట్నం పెదపట్నం
మచిలీపట్నం పోలాటితిప్ప
మచిలీపట్నం పోతపల్లె
మచిలీపట్నం పొట్లపాలెం
మచిలీపట్నం రుద్రవరం
మచిలీపట్నం సుల్తానాగారం గొల్లపి
మచిలీపట్నం తవిశిపుడి
మచిలీపట్నం తాళ్లపాలెం
మోపిదేవి అన్నవరం
మోపిదేవి అయోధ
మోపిదేవి బొబ్బర్లంక
మోపిదేవి చిరువోలు
మోపిదేవి చిరువోలులంక నార్త్
మోపిదేవి కప్తానుపాలెం
మోపిదేవి కొక్కిలిగడ్డ
మోపిదేవి మెళ్లమర్రు
మోపిదేవి మెళ్లమర్తిలంక
మోపిదేవి మెరకనపల్లె
మోపిదేవి మోపిదేవి
మోపిదేవి మోపిదేవిలాంక
మోపిదేవి నాగయతిప్ప
మోపిదేవి పెదకల్లెపల్లె
మోపిదేవి పెదప్రోలు
మోపిదేవి టేకుపల్లె
మోపిదేవి వెంకటాపురం
మొవ్వ ఆవురుపూడి
మొవ్వ అయ్యంకి
మొవ్వ బార్లపూడి
మొవ్వ భట్ల పెనుమర్రు
మొవ్వ చైనా ముత్తేవి
మొవ్వ గుడిపాడు
మొవ్వ కాజా
మొవ్వ కోసూరు
మొవ్వ కూచిపూడి
మొవ్వ మొవ్వ
మొవ్వ నిడుమోలు
మొవ్వ పాలంకిపడు
మొవ్వ పెదముత్తేవి
మొవ్వ పెదపూడి
మొవ్వ పెడసనగల్లు
మొవ్వ వేములమడా
మొవ్వ యద్దనపూడి
నాగయలంక భావదేవరపల్లె
నాగయలంక చోడవరం
నాగయలంక ఎదురుమొంది
నాగయలంక ఏటిమొగ
నాగయలంక గణపేశ్వరం
నాగయలంక కమ్మనమోలు
నాగయలంక నాగాయలంక
నాగయలంక నంజిజెడ్డా
నాగయలంక పఱచివర
నాగయలంక T.కొత్తపాలెం
నాగయలంక తలగడాడీవి
నందివాడ అనామనపూడి
నందివాడ అరిపిరాల
నందివాడ చెందుర్తిపాడు
నందివాడ చిన్నలింగాల
నందివాడ దండిగనపుడు
నందివాడ గుండెపూడి
నందివాడ ఇలపర్రు
నందివాడ జనార్ధనపురం
నందివాడ కుదరవల్లి
నందివాడ నందివాడ
నందివాడ నూతులపాడు
నందివాడ ఒడ్డులమెరక
నందివాడ పెదలింగాల
నందివాడ పెదవిరివాడ
నందివాడ పోలుకొండ
నందివాడ పుట్టగుంట
నందివాడ రామాపురం
నందివాడ రుద్రపాక
నందివాడ శ్రీనివాసపురం
నందివాడ తమిరిశ
నందివాడ తుమ్మలపల్లె
నందివాడ వెన్నపూడి
పామర్రు అడ్డదా
పామర్రు ఐనంపూడి
పామర్రు బల్లిపర్రు
పామర్రు జుజ్జవరం
పామర్రు కనుమూరి
పామర్రు కాపవరం
పామర్రు కొమరవోలు
పామర్రు కొండిపర్రు
పామర్రు కురుమద్దాలి
పామర్రు మల్లవరం
పామర్రు మీర్ ఇమాంపాలెం
పామర్రు నెమ్మలూరు
పామర్రు నెమ్మికూరు
పామర్రు నిభానుపూడి
పామర్రు పామర్రు
పామర్రు పసుమర్రు
పామర్రు పెదమద్దాలి
పామర్రు పోలవరం
పామర్రు ప్రాకారాల
పామర్రు రాపర్ల
పామర్రు రిమ్మనపూడి
పామర్రు ఉండ్రాపుడి
పామర్రు ఉరుటూరు
పామర్రు ఏలకుర్రు
పామర్రు జామిదగ్గుమిల్లి
పామర్రు జమీగొల్వేపల్లె
పమిడిముక్కల అగినిపర్రు
పమిడిముక్కల అమీనాపురం
పమిడిముక్కల చెన్నూరువారిపాలెం
పమిడిముక్కల చోరగుడి
పమిడిముక్కల ఫతెలంగా
పమిడిముక్కల గోపురానిపాలెం
పమిడిముక్కల గురజాడ
పమిడిముక్కల గుర్రాల లంక
పమిడిముక్కల హనుమంతపురం
పమిడిముక్కల ఐనంపూడి
పమిడిముక్కల ఇనాపూరు
పమిడిముక్కల కపిలేశ్వరపురం
పమిడిముక్కల కృష్ణాపురం
పమిడిముక్కల కూడేరు
పమిడిముక్కల లంకపల్లె
పమిడిముక్కల లంకపల్లె లంక
పమిడిముక్కల మామిళ్ళపల్లె
పమిడిముక్కల మంటాడా
పమిడిముక్కల మర్రివాడా
పమిడిముక్కల మేడూరు
పమిడిముక్కల ముళ్ళపూడి
పమిడిముక్కల పాడికొండలపాలెం
పమిడిముక్కల పమిడిముక్కల
పమిడిముక్కల పెనుమతిచ
పమిడిముక్కల శ్రీరంగపురం
పమిడిముక్కల తాడంకి
పమిడిముక్కల వీరంకి
పమిడిముక్కల వేల్పూరు
పెడన బహుస్సేన్పాలెం
పెడన బల్లిపర్రు
పెడన చెన్నూరు
పెడన చేవేంద్ర
పెడన చోడవరం
పెడన దేవరపల్లె
పెడన దిరిసవల్లి
పెడన గురివిందగుంట
పెడన జింజేరు
పెడన కాకర్లమూడి
పెడన కమలాపురం
పెడన కమ్మరిగుంట
పెడన కవిపురం
పెడన కొంగముచెర్ల
పెడన కొంకేపూడి
పెడన కొప్పల్లె
పెడన కుదురు
పెడన లంకలకలవగుంట
పెడన మాదక
పెడన ముచ్ర్ల
పెడన ముచిలిగుంట
పెడన నడుపూరు
పెడన నందమూరు
పెడన నందిగామ
పెడన నెలకొండపల్లె
పెడన పెడన
పెడన పెనుమల్లి
పెడన పుల్లపాడు
పెడన సేరి వార్తేలపల్లె
పెడన సింగరాయపాలెం
పెడన ఉరివి
పెదపారుపూడి అప్పికట్ల
పెదపారుపూడి భుషనాగుల్లా
పెదపారుపూడి చాపారుపూడి
పెదపారుపూడి ఈదులమద్దాలి
పెదపారుపూడి ఎలమర్రు
పెదపారుపూడి గురివిందగుంట
పెదపారుపూడి జువ్వనపుడు
పెదపారుపూడి కొర్నిపాడు
పెదపారుపూడి మహేశ్వరపురం
పెదపారుపూడి మోపర్రు
పెదపారుపూడి పాములపాడు
పెదపారుపూడి పెదపారుపూడి
పెదపారుపూడి రావులపాడు
పెదపారుపూడి సోమవారప్పుడు
పెదపారుపూడి వానపాముల
పెదపారుపూడి వెంట్రప్రగడ
పెదపారుపూడి వింజరంపాడు
పెదపారుపూడి జామిదింటికుర్రు
పెనమలూరు చోడవరం
పెనమలూరు యనమల కుదురు (U)
పెనమలూరు గంగూరు
పెనమలూరు గోశాల
పెనమలూరు కానూరు (U)
పెనమలూరు పెదపులిపాక
పెనమలూరు పెనమలూరు
పెనమలూరు పోరంకి
పెనమలూరు తాడిగడప
పెనమలూరు వణుకుడు
తోట్లవల్లూరు బొడ్డపాడు
తోట్లవల్లూరు చాగంటిపాడు
తోట్లవల్లూరు చినపులిపాక
తోట్లవల్లూరు దేవరపల్లె
తోట్లవల్లూరు గరికపర్రు
తోట్లవల్లూరు గురివిందపల్లె
తోట్లవల్లూరు ఐలూరు
తోట్లవల్లూరు కనకవల్లి
తోట్లవల్లూరు కుమ్మమూరు
తోట్లవల్లూరు మధురాపురం
తోట్లవల్లూరు ముల్కలపల్లె
తోట్లవల్లూరు నార్త్ వల్లూరు
తోట్లవల్లూరు పెనమకూరు
తోట్లవల్లూరు రొయ్యురు
తోట్లవల్లూరు సౌత్ వల్లూరు
తోట్లవల్లూరు యాకమూరు
ఉంగుటూరు ఆముదాలపల్లె
ఉంగుటూరు అత్కురు
ఉంగుటూరు బొక్కినల
ఉంగుటూరు చాగంటిపాడు
ఉంగుటూరు చీకినాల
ఉంగుటూరు దిబ్బనపూడి
ఉంగుటూరు ఎలుకపడు
ఉంగుటూరు గరపాడు
ఉంగుటూరు ఇందుపల్లె
ఉంగుటూరు కొయ్యగూరపడు
ఉంగుటూరు లంకపల్లె అగ్రహారం
ఉంగుటూరు మదిరాపాడు
ఉంగుటూరు మణికొండ
ఉంగుటూరు ముక్కపాడు
ఉంగుటూరు నాగవరప్పాడు
ఉంగుటూరు నందమూరు
ఉంగుటూరు ఒంద్రంపాడు
ఉంగుటూరు పేద అవుటపల్లె
ఉంగుటూరు పొణుకుమడు
ఉంగుటూరు పొట్టిపాడు
ఉంగుటూరు తరిగొప్పుల
ఉంగుటూరు తరిగొప్పుల ఖండ్రిక
ఉంగుటూరు తెలపరాలు
ఉంగుటూరు తుట్టగుంట
ఉంగుటూరు ఉంగుటూరు
ఉంగుటూరు వెల్దిపాడు
ఉంగుటూరు వెల్దిపాడు ఖండ్రిక
ఉంగుటూరు వేలెనూతల
ఉంగుటూరు వేమనద
ఉంగుటూరు వేంపాడు
ఉయ్యూరు ఆకునూరు
ఉయ్యూరు బొల్లాపడు
ఉయ్యూరు చైనా ఓగిరాల
ఉయ్యూరు జాబార్లపూడి
ఉయ్యూరు కడవకొల్లు
ఉయ్యూరు కలవపముల
ఉయ్యూరు కాటూరు
ఉయ్యూరు ముసునూరు
ఉయ్యూరు పేద ఓగిరాల
ఉయ్యూరు రామచంద్రపురం
ఉయ్యూరు సైపురం
ఉయ్యూరు వీరవల్లిమొఖాసా
ఉయ్యూరు ఉయ్యురు