ముగించు

కొత్త-జనాభా

సెన్సస్ డేటా
సెన్సస్ డేటా 2011 వివరములు
రెవిన్యూ డివిజన్లు 2
రెవిన్యూ మండలాలు 25
జనాభా 1735079
జనాభా పెరుగుదల 7.87%
విస్తీర్ణము (చ.కిమీ) 3773
సాంద్రత 518
లింగ నిష్పత్తి (పర్ 1000) 996
పిల్లల లింగ నిష్పత్తి (0-6 వయసు) 935
సగటు అక్షరాస్యత 73.75