ముగించు

మండలాలు

వ.నెం మండలం పేరు డివిజన్
1 అవనిగడ్డ బందరు
2 బంటుమిల్లి బందరు
3 చల్లపల్లె బందరు
4 ఘంటశాల బందరు
5 గూడూరు బందరు
6 కోడూరు బందరు
7 కృతివెన్ను బందరు
8 మచిలీపట్నం బందరు
9 మోపిదేవి బందరు
10 మొవ్వ ఉయ్యూరు
11 నాగయలంక బందరు
12 పెడన బందరు
13 గుడివాడ గుడివాడ
14 గుడ్లవల్లేరు గుడివాడ
15 నందివాడ గుడివాడ
16 పామర్రు ఉయ్యూరు
17 పెదపారుపూడి గుడివాడ
18 బాపులపాడు గుడివాడ
19 గన్నవరం గుడివాడ
20 పమిడిముక్కల ఉయ్యూరు
21 ఉంగుటూరు గుడివాడ
22 ఉయ్యూరు ఉయ్యూరు
23 కంకిపాడు ఉయ్యూరు
24 పెనమలూరు ఉయ్యూరు
25 తోట్లవల్లూరు ఉయ్యూరు