ముగించు

జిల్లా ఉత్పత్తులు

Sugar Factory
పరిశ్రమలు.
Type:  
పరిశ్రమ తయారీ

జిల్లాలో చల్లపల్లి చక్కర కర్మాగారం మరొక ముఖ్యమైన పరిశ్రమ .

ఫ్యాక్టరీ చక్కెర
పరిశ్రమలు
Type:  
పరిశ్రమ తయారీ, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యస్థం

ఉయ్యూరు చక్కెర కర్మాగార సామర్ధ్యానికి నిజాం చక్కెర కర్మాగార తరువాత స్థానంలో ఉన్నది . ఈ కర్మాగారం కొన్ని సంవత్సరాలు నుండి చక్కెర యొక్క అతిపెద్ద ఉత్పత్తి…

వ్యవసాయ
వ్యవసాయం
Type:  
సహజమైన పంటలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ తీర జిల్లాల్లో కృష్ణ ఒకటి, ఏడాది పొడవునా అనేక పంటలు పండిస్తున్నారు. దీనిని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు పంటల మ్యూజియంగా కూడా భావిస్తారు. జిల్లాలో వ్యవసాయం…