ముగించు

జిల్లా అధికారులు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా యంత్రాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
Dist Collector శ్రీ డి కె బాలాజీ , ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector_krsn[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ మెయిన్ బిల్డింగ్ , కలెక్టరేట్ , చిలకలపూడి -5210020867225266808672252882
JC Krishna District శ్రీమతి గీతాంజలి శర్మ , ఐ.ఎ.ఎస్జాయింట్ కలెక్టర్jc_krsn[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ మెయిన్ బిల్డింగ్ , కలెక్టరేట్ , చిలకలపూడి -5210020867225260108672252601

పోలిస్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
చిత్రం లేదు శ్రీ. అద్నాన్ నయీమ్ అస్మి , I.P.Sపోలీసు సూపరింటెండెంట్జిల్లా పోలీస్ ఆఫీస్, కృష్ణ