ముగించు

జనాభా

సెన్సస్ డేటా
సెన్సస్ డేటా 2011 వివరములు
రెవిన్యూ డివిజన్లు 4
రెవిన్యూ మండలాలు 50
జనాభా 4517398
జనాభా పెరుగుదల 7.87%
విస్తీర్ణము (చ.కిమీ) 8727
సాంద్రత 518
లింగ నిష్పత్తి (పర్ 1000) 992
పిల్లల లింగ నిష్పత్తి (0-6 వయసు) 935
సగటు అక్షరాస్యత 73.74