ముగించు

నీటిపారుదల విభాగం ఇంజనీర్లు

Sl.No. Designation Contact Number
1 A.E.E. Bantumilli 7901093078
2 A.E.E. Cowtharam 7901093077
3 A.E.E. Gudlavalleru 7901093076
4 A.E.E. Korukollu 7901093084
5 A.E.E. Kruthivennu 7901093079
6 A.E.E. Mudinepalli 7901093083
7 A.E.E. Venjaram 7901093082
8 A.E.E. Vodalli 7901093081
9 AEE, Jonnapadu 7901093072
10 AEE, Uppuluru 7901093066
11 AEE, Ventrapragada 7901093071
12 AEE/Bantumilli 7901093133
13 AEE/Challapalli 7901093139
14 AEE/Challapalli-2 7901093142
15 Assistant Engineer, Nagayalanka 7901093059
16 Asst. Engineer, Agiripalli 7901093091
17 Asst. Engineer, Myalavaram 7901093092
18 Asst. Exec.Engineer, R.Gudem 7901093105
19 Asst. Exec.Engineer,G.konduru 7901093097
20 Asst. Exec.Engineer,J’Pet 7901093109
21 Asst. Exec.Engineer,Nuzvid 7901093101
22 Asst. ExecutiveEngineer, Vissannapet 7901093106
23 Asst.Exec.Engineer, Chatrai 7901093104
24 Asst.Exec.Engineer, G.Gudem 7901093099
25 Asst.Exec.Engineer, K’cherla 7901093096
26 Asst.Exec.Engineer, Kondapalli 7901093089
27 Asst.Exec.Engineer, Musunuru 7901093102
28 Asst.Exec.Engineer, sp!.sec.Vja 7901093088
29 Asst.Exec.Engineer, Tiruvuru 7901093098
30 Asst.Exec.Engineer,Ganavaram 7901093090
31 Asst.Exec.Engineer,Mutchintla 7901093112
32 Asst.Exec.Engineer,Nandigama 7901093114
33 Asst.Executive Engineer 7901093044
34 Asst.Executive Engineer Polampalii 7901093110
35 Asst.Executive Engineer Srikakulam 7901093056
36 Asst.Executive Engineer, Challapalli 7901093058
37 Asst.Executive Engineer, Kankipadu 7901093055
38 Asst.Executive Engineer, Koduru 7901093060
39 Asst.Executive Engineer, Machilipatnam 7901093052
40 Asst.Executive Engineer, Nidumolu 7901093053
41 Asst.Executive Engineer, Puligadda 7901093061
42 Asst.Executive Engineer, R.C. Kolluru 7901093050
43 Asst.Executive Engineer, R.C. Mopidevi 7901093048
44 Asst.Executive Engineer, R.C. Vijayawada 7901093046
45 Asst.Executive Engineer, R.C.Penumudi section 7901093051
46 Asst.Executive Engineer, R.C.Vallabhapuram 7901093049
47 Asst.Executive Engineer, R.C.Valluru 7901093047
48 Asst.Executive Engineer, R.CI.Section, Head Quarter Sub-Dvn,VJA 7901093045
49 Asst.Executive Engineer, Town section,VJA. 7901093043
50 Asst.Executive Engineer, Veeranki lakuku 7901093054
51 DEE, Gudivada 7901093070
52 DEE, Vijayawada 7901093065
53 Dy. Executive Engineer, Machilipatnam 7901093042
54 Dy. Executive Engineer, Puligadda 7901093062
55 Dy.Exec. Engineer, Nuzvid 7901093100
56 Dy.Executive Engineer, Jaggaiahpet 7901093107
57 Dy.Executive Engineer,Gudivada. 7901093120
58 Dy.Executive Engineer,Kaikaluru. 7901093121
59 Dy.ExecutiveEngineer,K’cherla 7901093095
60 Executive Engineer, K.C.Dvn,VJA. 7901093038
61 Executive Engineer, K.E.Dvn,VJA. 7901093063