ముగించు

పండుగలు

బయట నుండి పాండురంగ స్వామీ గుడి  వీక్షణ
శ్రీ పాండురంగస్వామి కార్తీక ఉత్సవాలు
Celebrated on/during: October

కృష్ణా జిల్లా లోని మచిలిపట్నం వద్ద ఉన్న శ్రీ పాండురంగస్వామి ఆలయంలో శ్రీ పాండురంగస్వామి కార్తీక ఉత్సవాలు కార్తీక శుద్ధ దశమిలో ప్రారంభమై ఆరు రోజుల తరువాత…