ముగించు

పత్రాలు

Filter Form category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది వివరాలు చిరునామా View / Download
జనన ధ్రువీకరణ పత్రము 01/10/2018 జనన ధృవీకరణ పత్రము సమీప మీసేవ కేంద్రము , మచిలీపట్నం చూడు (47 KB)
మరణ ధృవీకరణ పత్రము 01/10/2018 మరణ ధృవీకరణ పత్రము సమీప మీసేవ కేంద్రము , మచిలీపట్నం చూడు (48 KB)