ముగించు

రుచులు

హల్వ రుచి
బందరు హల్వ
Type:   భోజనం తర్వాత వడ్డించే పదార్థాలు

బందర్ హల్వా బందర్ హల్వా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణ జిల్లాలోని మాచిలిపట్నం ప్రాంతానికి చెందిన రుచికరమైన డెజర్ట్. పండుగ కాలంలో ఎక్కువగా తయారుచేసే ఈ సాంప్రదాయ వంటకం…

లడ్డు
బందరు లడ్డు
Type:   అల్పాహారాలు

ఆహార విభాగంలో భౌగోళిక సూచిక రిజిస్ట్రీలో బందర్ లడ్డూ నమోదు చేయబడింది. మల్లయ్య స్వీట్స్ యొక్క అధ్యక్షుడు గౌరా వెంకటేశ్వర రావు నేతృత్వంలోని బృందావనపురా బందరు లడ్డూ…