ముగించు

రోడ్లు మరియు భవనాలు

పాత్ర మరియు డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పనితనం:

విజయవాడలోని (ఆర్ అండ్ బి) సర్కిల్ కార్యాలయం కృష్ణా జిల్లాలో 1999 సంవత్సరంలో 16.06.1999 న ఏర్పడింది. (ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, మచిలిపట్నం, విజయవాడ, మైలవరం ఈ సర్కిల్ నియంత్రణలో ఉన్నాయి. రహదారులను మరమ్మతు చేయడానికి అంటే ప్యాచ్ పని, రోడ్లు వేయడం, వంతెనలు మరియు భవనాల నిర్మాణం విజయవాడలోని (ఆర్ అండ్ బి) సర్కిల్ పరిధిలో చేపట్టబడుతుంది.

విజయవాడ (ఆర్‌అండ్‌బి) సర్కిల్ యొక్క అధికార పరిధి పంచాయతీ రాజ్ విభాగం నుండి రోడ్ల బదిలీతో సహా 3449.502 కిలోమీటర్లు.

పథకాలు / చర్యలు / చర్యల ప్రణాళిక:

రోడ్ల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
రోడ్ల వర్గం కి.మీ.లో పొడవు మొత్తం కి.మీ.
పంచాయతీ రాజ్ శాఖ నుండి బదిలీ చేయబడిన రోడ్లు 612.212 3499.502
కోర్నెట్  రోడ్లు (రాష్ట్ర రహదారులు) 1123.77
ప్రధాన జిల్లా రోడ్లు 1763.52
రహదారుల ఉపరితల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఉపరితల రకం పొడవు కి.మీ.లో మొత్తం కి.మీ.
సిమెంట్ రోడ్లు 57.129 3499.502
బ్లాక్  టాప్ రోడ్స్ 3270.25
WMM / Unmetalled Roads 172.123
డివిజన్ వారీగా రహదారుల వివరాలు ఈ క్రింది  విధంగా ఉన్నాయి:
డివిజన్ పేరు పొడవు కి.మీ.లో మొత్తం కి.మీ.
(ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, మచిలిపట్నం 1242.455 3499.502
(ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, విజయవాడ 1201.812
(ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, మైలవరం 1055.235
రోడ్ల విభాగం వారీగా ఉపరితల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఉపరితల రకం ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, మచిలిపట్నం Kms. (ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, విజయవాడ Kms. (ఆర్‌అండ్‌బి) డివిజన్, మైలవరం Kms. మొత్తం కి.మీ.
సిమెంట్ రోడ్లు 12.385 39.005 5.739 57.129
బ్లాక్  టాప్ రోడ్స్ 1162.193 1101.931 1006.126 3270.25
WMM / Unmetalled Roads 67.877 60.876 43.37 172.123
1242.455 1201.812 1055.235 3499.502

సంస్థాగత నిర్మాణ క్రమము

R&B Organogram

సంప్రదించవలసిన వివరాలు:
సంఖ్య డివిజన్ పేరు సర్వ శ్రీ హోదా స్టేషన్ సంప్రదించవలసిన  నెంబర్
1 2 3 4 5 6
1 విజయవాడ సర్కిల్ ఆర్ శ్రీనివాసమూర్తి పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ విజయవాడ సర్కిల్ 9440818026
2 జె సాంబయ్య ఉప పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ 9440818159
3 సి.హెచ్. హేమమాలిని సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440819237
4 ఎన్. ధన లక్ష్మి సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440819236
5 బి.సంఘమిత్ర సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440819235
6 జి.విజయదుర్గ భవాని సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440818624
7 విజయవాడ డివిజన్ సి.హెచ్ వి. సుబ్బయ్య కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ విజయవాడ డివిజన్ 9440818056
8 కె.బి.పి. చౌదరి పి.ఏ. టు కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ విజయవాడ డివిజన్ 9440818643
9 పి. రాధా కృష్ణ ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ ఈస్ట్ సుబ్ డివిజన్ విజయవాడ. 9440818314
10 వై. శశి భూషణ్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ కంకిపాడు సెక్షన్ 9440818646
11 సి.హెచ్ శంకర్ రావు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ ఈస్ట్ సెక్షన్ విజయవాడ 9440818629
12 వై. శివ శంకర్ రావు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ గన్నవరం సెక్షన్ (W/A). 9440818631
13 వై. శశి భూషణ్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ ఉయ్యురు సెక్షన్. 9440818632
14 కె.వి.ప్రకాశ రావు, FAC ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ వెస్ట్  సుబ్ డివిజన్ విజయవాడ. 9440818315
15 ఎం. శ్రీనివాస రావు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ జి. కొండూరు సెక్షన్. 9440818630
16 పి.సురేష్, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ కంచికచర్ల సెక్షన్ 9440818634
17 సి.హెచ్ విజయ శ్రీకర్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ వెస్ట్ సెక్షన్ విజయవాడ. 9440818633
18 సి.హెచ్ ఎల్.వి.ఎస్ వి. ప్రసాద రాజు ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ. 9440818317
19 టి. నిర్మల,  F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ సెక్షన్ -I, విజయవాడ. 9440818641
20 డి.ఎస్. ఎస్. ప్రసాద్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ సెక్షన్ -III, విజయవాడ 9440818642
21 టి.నిర్మల సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ సెక్షన్ -IV, విజయవాడ. 9440818641
22 డి.ఎస్. ఎస్. ప్రసాద్, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ బిల్డింగ్ సెక్షన్ -V, విజయవాడ 9440818642
23 పి. రాధా కృష్ణ, FAC ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ జగ్గయ్యపేట సబ్ డివిజన్ 9440818316
24 టి. వెంకట నరేంద్ర సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ జగ్గయ్యపేట సెక్షన్ 8121255529 9440818636
25 పి.సురేష్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ నందిగామ సెక్షన్ 9440818637
26 టి. వెంకట నరేంద్ర F.A.C సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ చందర్లపాడు సెక్షన్ 9440818635
27 మైలవరం డివిజన్ పి.బి.భాస్కర రావు, FAC కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ మైలవరం డివిజన్ 9440818058
28 జి.వెంకన్న దొర పి.ఏ. టు కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440818655
29 ఎం. రోజా కుమారి ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ నూజివీడు  సబ్ డివిజన్ 9440818319
30 జి. అశోక్ బాబు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -I, నూజివీడు 9440818647
31 జి.పరశు రాముడు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -II, నూజివీడు 9440818648
32 జి. అశోక్ బాబు, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ స్పెషల్ సెక్షన్, నూజివీడు 9440818649
33 పి.బి.భాస్కర రావు ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ తిరువూరు సబ్ డివిజన్ 9440818320
34 జి. అశోక్ బాబు, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -I, తిరువూరు 9440818652
35 ఓ. అచ్చా రావు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -II, తిరువూరు 9490615825
36 ఓ. అచ్చా రావు, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ గంపలగూడెం సెక్షన్ 9440818652
37 ఓ. అచ్చా రావు, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ విస్సన్నపేట  సెక్షన్. 9985676390
38 కె. శ్రీనివాస్ ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ మైలవరం సబ్ డివిజన్ 9440818321
39 ఎం శ్రీనివాసరావు, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -I, మైలవరం 9440818653
40 ఎం శ్రీనివాసరావు, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సెక్షన్ -II, మైలవరం 9440818654
41 మచిలీపట్టణం డివిజన్ ఎం. శ్రీనివాసరావు కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ మచిలీపట్టణం డివిజన్ 9440818057
42 జి. శశిరేఖ పి.ఏ. టు కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ 9440818620
43 జి.వరలక్ష్మి ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ అవనిగడ్డ  సబ్ డివిజన్ 9440818312
44 జి.వరలక్ష్మి, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ నాగాయలంక సెక్షన్ 9490612797
45 జి.వరలక్ష్మి, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ చల్లపల్లి సెక్షన్ 9440818625
46 జి.వరలక్ష్మి, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ కోడూరు సెక్షన్ 9440818626
47 ఎస్. బాల వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ మచిలీపట్టణం  సబ్ డివిజన్ 9440818310
48 జె. కామేశ్వర రావు, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ సౌత్ సెక్షన్ మచిలీపట్టణం 9440818617
49 జె. కామేశ్వర రావు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ నార్త్ సెక్షన్ మచిలీపట్టణం 9440818618
50 జె. కామేశ్వర రావు, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ మొవ్వ సెక్షన్ 9440818619
51 సి.హెచ్. ఎల్. కిశోర్, F.A.C. సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ పెడన సెక్షన్ 9440818616
52 సి.హెచ్. ఎల్. కిశోర్, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ బంటుమిల్లి సెక్షన్ 9490612796
53 గుడివాడ వై.వి. కిశోర్ బాబూజీ ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ గుడివాడ  సబ్ డివిజన్ 9440818311
54 వై.వి. కిశోర్ బాబూజీ, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ ముదినేపల్లి సెక్షన్ 9440818623
55 సి.హెచ్. ఎల్. కిశోర్ సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ నార్త్ సెక్షన్ గుడివాడ 9440818621
56 కె. రామస్వామి సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ రుద్రపాక సెక్షన్ 9440818622
57 వై.వి. కిశోర్ బాబూజీ, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ పామర్రు సెక్షన్ 9440818640
58 ఎం జేమ్స్ ఉప కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్ కైకలూరు సబ్ డివిజన్ 9440818313
59 ఎస్. రాజశేఖర్, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ స్పెషల్ సెక్షన్ కైకలూరు 9440818627
60 ఎస్. రాజశేఖర్, FAC సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ రెగ్యులర్ సెక్షన్ కైకలూరు 9440818628

ఇమెయిల్ :-

eerb_mtm[at]yahoo[dot]co[dot]in

ముఖ్యమైన లింకులు:
https://aprdc.ap.gov.in
www.nhai.org
morth.nic.in
www.apeprocurement.gov.in