ముగించు

సంప్రదించుటకు

వెబ్ సైట్ నిర్వాహకులు

నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్
O / o కలెక్టరేట్
మచిలీపట్నం
ఇ-మెయిల్: apkri[at]nic[dot]in

లేదా

అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
O / o కలెక్టరేట్
మచిలీపట్నం
ఇ-మెయిల్: aokrsn[at]gmail[dot]com