ముగించు

పత్రికా ప్రకటన

రక్త దానము

రక్త దానము ప్రోగ్రాం లో ప్రధాన పాత్ర వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఇంతియాజ్

ప్రచురణ: 30/06/2019

జిల్లా కలెక్టర్ ఎండి ఇంతియాజ్ మాట్లాడుతూ రక్తదానం ఒక గొప్ప కారణం, ఇది వేలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. ప్రజలకు వీలైనప్పుడల్లా రక్తదానం చేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

మరింత